Knipset med 153 i 80-sonen

En 19-åring er dømt til samfunnsstraff etter at han suste forbi fotoboksen i Damsgårdstunnelen i 153 kilometer i timen.