Clemet vil fjerne klassene

Utdanningsminister Kristin Clemet vil fjerne den tradisjonelle klassen i fremtidens skole, skoletimen også. Nå skal elevene heller jobbe i grupper, kanskje på tvers av alderstrinn.