Skansedammen tømmes

Fiskene i Skansedammen har lite vann å gå på i dag. Kommunen tapper dammen.