Forsikringsselskapene vurderer individuell behandling

Flere beboere i Hatlestad terrasse vil ikke flytte tilbake, selv om husene blir satt i stand. Forsikringsselskapene vurderer særordninger for å oppfylle ønsket.