Bergen på verstingtoppen

Bergen er verst i klassen over kommuner i Hordaland som gir dispensasjoner for å bygge i strandsonen.