- Tilfeldigheter avgjør ofte

Overgrepssaker egner seg ikke for behandling av jury, mener advokat Line Ingebrigtsen. Hun mener at jurybehandlingen er uforutsigbar og for tilfeldig.