Fylkeslege refsar sjukehus

Helsetilsynet nektar å handsame ei avviksmelding frå sjukehuset i Lærdal. Tilsynet er kritisk til arbeidet som blir gjort med kvalitetssikring ved sjukehuset.