Avviste søksmål mot fylkeskommunen

Bergen Tingrett har avvist et erstatningskrav som flere private helseinstitusjoner har rettet mot Hordaland fylkeskommune.