Skiller ikke fanger fra andre pasienter

Sandviken sykehus har ingen spesielle sikkerhetskrav knyttet til innsatte fra Bergen fengsel. Hvert år rømmer fanger fra sykehuset.