• INVITERER TIL SPLEISELAG: Frp-ordfører Helge Andre Njåstad. FOTO: ARNE NILSEN

Vil spleise på prest

Det er eit akutt behov for ekstra prestestilling i Austevoll, og ordførar Helge Andre Njåstad føreslår at næringslivet, kyrkjelyden og bispedømet spleisar på ei ny stilling.