Mystisk dyretragedie i Vik

Fem kalvar og ei kvige er siste vekene funne daude i same beiteområdet i Vik. Prøver har ikkje gitt svar på kva dyra har stroke med av.