• PROPP: Politi og domstol produserer stadig flere straffedømte, men fengslene har ikke fått flere soningsplasser. Underdirektør Siri Fahlvik Pettersen og direktør Ketil Evjen ved Bergen fengsel undrer seg over at kriminalomsorg er et fraværende tema i valgkampen. - Hva er poenget med straff dersom det ikke settes av penger til å gjennomføre den? spør de.<p/>FOTO: TOR HØVIK

Politisk soningstrøbbel

600 personer står i soningskø i Hordaland. I fjor fikk Bergen fengsel 30 nye varetektsplasser. Det vil gjøre køene enda lengre