Sleipe veier, flere snurringer

Sleipe høstveier var medvirkende årsak til at flere biler gikk rundt i helgen.