Meiner lege dreiv forsking på pasientar

Helsetilsynet i Sogn og Fjordane skal granske om teknikken som blir brukt ved ortopedioperasjonar i Lærdal må reknast som utprøvande behandling.