Staseleg brurefølgje på Kløve

Tradisjon og nymotens påhitt gjekk hand i hand då Gudrun Kløve Juuhl og Tarjei Johannessen Vågstøl i helga gav kvarandre lovnad for gode og vonde dagar.