Bergen tingrett tregest i landet

Bergen tingrett bruker hele fem og en halv måned i snitt fra straffesaker kommer inn - til dom er avsagt. Kun én tingrett i Norge er tregere.