Jondalstunnelen ligg og flyt i byråkratiet

Hardangerbrua er omstridt, men passerte statsråd sist fredag. Jondalstunnelen er ikkje omstridt, men ligg likevel på vent utan at nokon kan gje ein god grunn for det.