- På veg mot nedlegging

Folkerørsla for lokalsjukehusa kjenner seg ikkje trygg og fryktar Odda sjukehus blir gjort om til eit distriktsmedisinsk senter.