Økt satsing på digital allemannsrett

Regjeringen ønsker at alle husstander og virksomheter i landet skal ha tilgang til et framtidsrettet bredbåndsnett til rimelige og likeverdige vilkår.