• DIGRE: Joachim Neset (5 1/2) (fra venstre), Tobias Pedersen (3 år) og Johan Lothe (4 1/2) fikk først utdelt refleksvestene som de voksne i barnehagen skulle ha. - Han e' jo altfor stor, jo! Eg droknar! E' dette en sånn reflekskjole?<p/>FOTO: ARNE NILSEN

- No kan bilene se oss!