• (1/2)
    - IKKE NOK: Bergen kommune kritiseres for å bare informere befolkningen om Giardia-utviklingen gjennom pressekonferanser og på internett. Her holder smittevernoverlege Øystein Søbstad (f.v.), vann- og avløpssjef Ivar Kalland og kommuneadvokat Helge Strand pressekonferanse om Giardia-utviklingen fredag 12. november.<br/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ

Leger kritiske til Giardia-håndteringen

Helsemyndighetene og Bergen kommune får hard medfart for håndteringen av Giardia-epidemien i det siste nummeret legenes eget tidsskrift.