• FRISKMELDES? Svartediket. FOTO: EIRIK BREKKE

Kan droppe kokepåbudet i dag

I dag kan drikkevannskilden Svartediket bli friskmeldt. Men marerittet er fremdeles at Giardia-epidemien skal blomstre opp igjen.