Barnehage effektivt

Barnehagene er et effektivt sted å lære norsk språk. Men en god del av innvandrerbarna er ikke der.