Ryddeekspertene på vei

Ryddehjelpen er nær. Vi søker ikke bare tips på nettet. Trendforsker Gunn-Helen Øye tror nordmenn - i likhet med amerikanere og svensker - kommer til å slippe ryddeekspertene inn i huset.