Schjøtstuene skal utbedres

Schjøtstuene (bildet) skal sikres mot forfall og settes i stand. Tre millioner kroner vil kommunen bruke i år til formålet.