Måtte gå etter sex-sms

En hjelpepleier skal ha utvekslet slibrige tekstmeldinger med to psykiatriske pasienter. Nå tar Helsetilsynet fra henne autorisasjonen.