Vil stramme livremmen

Han er skeptisk til bybanen, vil beholde eiendomsskatten, selge aksjene i BKK og avvikle bydelsreformen. Ordførerkandidat Hermann Friele har vært på ordførerskole hos Per Ditlev-Simonsen.