Fylkesutvalet bråsnudde om Saudautbygginga

Hordaland fylkesutval støttar ei større utbygging av Saudaprosjektet enn dei tidlegare fekk regjeringa til å gå inn for.