«Uforståelig av kommunen»

Bryggen må ikke bli en kloning av Torget - et Torget 2. Bryggefronten skal forbeholdes fotgjengere. All annen aktivitet i vernesonen foran Bryggen må forbys, av antikvariske hensyn.