Overskudd: 183 millioner

Shippingkonsernet Westfal-Larsen & Co. i Bergen fikk i fjor et av sine beste år. Overskuddet mer enn doblet seg fra 66 til 183 millioner kroner.