Staten ville ikkje betale

Trass i at 18 sjøfolk mista livet då MS «Rocknes» gjekk rundt, var det offentlege ikkje villige til å betale for å granske kartmaskinen.