6,3 millioner ekstra til kollektivtrafikken

Samferdselsdepartementet har tildelt Bergen 6,3 mill. ekstra til kollektivtiltak.