- Ansvaret glipper etter utskriving

Rådet for psykisk helse får ofte henvendelser fra pasienter og pårørende som forteller om dårlig oppfølging etter utskriving.