- Hadde behov for å snakke med ham

Haukeland Universitetssjukehus bekrefter at Hjartåker ble oppsøkt hjemme, men vil ikke kommentere de konkrete beskyldningene.