Avskjed med stil

Alt søtt og godt er feiet bort! Med disse ord avsluttet barna med stil 24 år drift av «Tatt av vinden» barnehage på Nattlandsfjellet. En epoke er over.