Angrer ikke verdivurderingen av Gaia

ABG Sundal Collier forsvarer verdivurderingen sin av Gaia. Ernst&Young mener selskapet har bommet.