• SAMLER INN: Camilla Fevåg (t.v.) og Fredrik Sleire rekker frem bøssene.<p/>FOTO: HELGE SUNDE

Russehjelp til unge i krise

Russen var på gaten i Bergen og nabokommunene i går med flere hundre bøsser. De ba om mest mulig penger for å hjelpe unge i krise.