UiB-leiinga utsette omstridt reform

Styret ved Universitetet i Bergen (UiB) droppa i går forslaget om å gå bort frå fagleg styring av institutt og fakultet. Korleis rektor skal tilsetjast vart også utsett.