Overformynderiet får pepper

Nedlatende holdning. Dårlig kontroll. Bruker taushetsplikten til å beskytte seg selv. Slik karakteriserer advokat Ivar Sølberg Bergen Overformynderi.