Fløyen-fremtid på høring

Skomakerdiket skal få flere rasteplasser og gapahuker, Fløysletten scene og akebakke, mens Blåmansveien skal rustes opp og stier skal utbedres. I det hele tatt, Fløyen skal bli ny.