Mange får erstatning, få får straff

763 pasienter fikk erstatning for feilbehandling i fjor, men bare 60 helsepersonell mistet sin autorisasjon. Slik bør det være, mener Statens Helsetilsyn.