• DET NÆRMAR SEG: Carlos har hatt i kultur og løype, og mjølka nærmar seg ostestadiet. Etter at mjølka er komen ned i tanken gjennom det eine kjellarglaset, tek det fire-fem timar før ho liknar på ost. Og enno er det eit par timar att før osten kan flyttast over på lageret.<p/>FOTO: KNUT STRAND

Lang dags ferd mot ostelageret

Varma, kjøla, røra, tappa... Det er ikkje gjort på nokre få timar når Carlos Helguera og Karen Lourens skal ysta.