Mye kan gå tapt

I syv århundrer, fra ca. år 1000 til brannen i 1702, bygget det seg opp mange meter tykke lag med fyllmasse under Bryggen.