Ingeniør dømt for å ha voldtatt kvinne

Overgrepet påførte kvinnen et betydelig tap i livsutfoldelse, heter det i dommen.