• TREÅRSMARKERING: – Dette var en nasjonal ulykke som kom svært tett innpå lokalsamfunnet. To fra vårt nærmeste område ble brått revet bort sammen med elleve andre, sa Øygarden-ordfører Børre Haugtun. FOTO: Eirik Brekke

Familier og pårørende minnet sine kjære etter Turøy-ulykken

Markerte treårsdagen for helikopterulykken ved Turøy.