– Dette er farlig. Jeg skjønner ikke at de kan godkjenne det.

Her må bussen snu 180 grader for å sette av passasjerer – på motsatt side av veien.

Publisert: Publisert:

Mens bussjåfør Ørjan Takle kjører bussen stødig utover mot Øygarden peker han dem ut én etter én: Ensidige bussholdeplasser.

Når folk skal på og av bussen på disse stedene må det skje på én side av veien. Som regel legges holdeplassen på den siden av veien hvor det bor flest folk.

Bussjåføren må dermed krysse motgående kjørefelt i en 180 graders sving for å plukke folk opp på andre siden av veien. «Når holdeplassen er ferdig betjent, må bussen gjennomføre en ny 180 graders sving for å komme på riktig kurs», skrev Takle han nylig i et debattinnlegg i BT. Han reagerer på at bussjåførene ikke blir spurt til råds.

REAGERER: Ensidige holdeplasser gjør at bussturene blir farligere og tar lengre tid, mener Ørjan Takle. Foto: Alice Bratshaug

– Dette er farlig

– Dette er farlig. Jeg skjønner ikke at de kan godkjenne det, sier Takle.

Han er bussjåfør på Sotra og klubbleder der for Norsk Transportarbeiderforbund. Når han setter seg i førersetet på bussen føles det ikke trygt når bussen skal krysse veien i 80-sonen for å plukke opp passasjerer på den andre siden av veien.

– Om høsten, når det er glatt på veiene, oppstår det situasjoner der jeg er redd. Jeg vet ikke om de som kommer imot klarer å stoppe i tide, sier Takle, som også har vært verneombud.

I 2016 reagerte de ansatte sterkt på hvordan busstoppet på Stegavika var utformet. Takle var verneombud og fikk stanset bruken av busstoppet midlertidig. Han mente det her var en høyere risiko for å kollidere sammenliknet med andre busstopp.

Vet ikke hvor mange

Arbeidstilsynet mente det ikke var overhengende fare for arbeidstakernes liv eller helse. «Vi ser imidlertid at det er risikoforhold her som bør følges opp», skrev de.

– Etter det har de ordnet på en rekke ting. Men det endrer ikke at vi må krysse veien, sier Takle.

Ensidige holdeplasser finnes mange steder i Hordaland. Hvor mange har ikke Vegvesenet tall på. Men i Nordhordland og mot Voss finnes mange. Også Askøy har flere.

– Utover mot Øygarden er det blitt ekstremt. Hvis alle mener vi må gjøre noe for å få flere folk til å ta bussen, så er ikke dette løsningen, sier Takle.

Ved Solsvik er de i ferd med å bygge en ny ensidig holdeplass. Den er ikke tatt i bruk ennå, men busskuret på andre siden av veien er i ferd med å rives.

– Jeg håper den aldri åpner, men de har vel brukt for mye penger til at det kommer til å skje, sier Takle.

Tar tre kvarter lenger

Statens vegvesen mener at de har tatt grep. «Både på Stegavika og ved Solsvik har Statens vegvesen nylig gjennomført tiltak som skal bedre forholdene for bussjåførene når de kjører ut igjen på hovedveien, etter å ha betjent ensidige holdeplasser», skriver Ståle Furnes ved Plan- og forvaltningsseksjonen.

I dag tar en busstur fra Bergen sentrum til Hellesøy, ytterst i Øygarden, én time og 37 minutter ifølge ruteplanen på skyss.no. Det er tre kvarter mer enn en tur med bil.

– Da vet vi hva folk velger. Buss blir en dårlig løsning med alle disse avkjøringene. Det er kanskje bra for budsjettet til Statens vegvesen, men det er ikke samfunnsøkonomi i dette, sier Takle.

– Det er billigere bygge en holdeplass i stedet for å lage en undergang eller andre mer omfattende tiltak for å komme til bussen, legger han til.

Forstår frustrasjonen

Statens vegvesen sier de har full forståelse for at Takle og flere andre er frustrert over mange ensidige holdeplasser på fylkesvei 561 nordover i Fjell og Øygarden. De ønsker i utgangspunktet at det bygges tosidige holdeplasser, en i hver retning. Ensidige holdeplasser gjør også reisen mindre komfortabel for passasjerene, skriver Ståle Furnes ved Plan- og forvaltningsseksjonen i en e-post.

Han understreker at de også må gjøre trafikken sikker for de myke trafikantene. Hvis de som bygger ut et boligfelt ikke har fått krav om å bygge trygge overganger blir løsningen ofte ensidige holdeplasser.

– Det er nok ofte ikke stilt slike krav fordi trygge gangkryssinger kan være relativt dyre og føre til at boligprosjektet går i minus eller at fortjenesten blir marginal, skriver Furnes.

Heller ikke Skyss synes det er bra at passasjerene tas med på en rekke omveier. Men ofte blir trafikksikkerhet vurdert opp mot kostnader til infrastruktur. Det kan gjøre at «det blir valgt løsninger som ensidige busslommer», skriver Kjetil Kristiansen, konstituert leder for avdeling trafikktilbud i Skyss.

Publisert: