Fingertuppen etset bort

Nina Rolland skulle bare rense terrassen. Hun endte på Haukeland.