Toppoffiser «frikjent» for trusler

Toppoffiseren som ble beskyldt for å true tillitsvalgte marinejegere med telefonavlytting, er «frikjent» av Forsvarsdepartementet.

  1. BLE IKKE TRODD: To tillitsvalgte marinejegere anklaget en toppoffiser i Forsvarsstaben for å true dem til å tie i diskusjonen rundt marinejegernes fremtid. Forsvarsdepartementet finner ikke dette bevist. ARKIVFOTO: MARIT HOMMEDAL, SCANPIX

  2. «FRIFUNNET»: - Jeg har aldri truet noen, sier brigader Karl Egil Hanevik, som er glad for å ha blitt trodd. ARKIVFOTO: TORGEIR HAUGAARD, FORSVARET

Arne Colliander

Departementet er nå ferdig med granskingen i den såkalte «varslersaken», der to av marinejegernes tillitsvalgte påsto de ble truet til taushet i prosessen rundt marinejegernes fremtidige geografiske og organisatoriske tilhørighet.

Sjefen for spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, brigader Karl Egil Hanevik, var anklaget for å ha kommet med noenlunde denne trusselen:

Les også

Strøm-Erichsen vil ikke svare om epost

Les også

- Forsvarssjefen var ikke inhabil

Les også

Forsvarstopp beskyldes for marinejeger-truslene

«Er du også en av disse hardlinerne som driver og ødelegger prosessen? Du må bare være klar over at selv om MJK-ansattes telefoner ikke er avlyttet, er det ikke umulig at dette vil bli gjort i tiden som kommer».

— Har aldri truet noen

Nå er Forsvarsdepartementets internrevisjon ferdig med å granske saken. Rapporten munner ut i at Hanevik ikke har opptrådt kritikkverdig.

— Jeg har aldritruet noen. Jeg er derfor tilfreds med konklusjonen i rapporten, uttaler Hanevik i en e-post.

— Saken er avsluttet, og vi kommenterer ikke resultatet, er den knappe kommentaren fra departementsråd Erik Lund-Isaksen til konklusjonene i rapporten.

Full tillit

— Vi er kjent med konklusjonen i rapporten, og det er intet der som endrer forsvarsledelsens oppfatning av brigader Karl Egil Hanevik. Forsvarsledelsen har full tillit til brigader Hanevik, skriver major Eystein Kvarving, pressetalsmann for forsvarssjefen, i en e-post.

— Jeg er tilfreds med at jeg har forsvarsledelsens fulle tillit. Saken har vært en personlig belastning, og jeg vil takke for overveldende støtte fra kolleger, venner og familie mens saken har vært utredet. Jeg ser nå fremover, og fokuserer på implementeringen av Stortingets vedtak fra juni omkring våre spesialstyrker, kommenterer Hanevik.

I vedtaket skal spesialstyrkene samles under en felles ledelse. Marinejegerne må ut av Sjøforsvaret.

Ekstern gransking

Ledelsen i Norges Offisersforbund er foreløpig ikke kjent med konklusjonen i rapporten.

— Hvis utfallet er slik BT antyder, reiser det spørsmål ved rapportenes legitimitet og hvilken tillit man kan ha til den. Det er unaturlig at Forsvaret gransket seg selv, sier nestleder i forbundet Torbjørn Bongo.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere befalsorganisasjonenes syn om at granskingen burde ha vært foretatt av andre enn dem selv.

Stipendiat Birthe Eriksen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen har fulgt varslersaken fra utsiden.

— Å granske seg selv åpner alltid for habilitetsspørsmål og om hvilken tillit man kan feste til innholdet, sier hun.

— Når det gjelder denne konkrete varslersaken, viser den hvor viktig det er å regulere hvordan behandlingen av denne type saker skal være, legger Eriksen til.

Hun synes også at det er alvorlig at varslernes identitet ble kjent ved at Forsvarsdepartementet la varslernes e-poster til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen usladdet ut i den offentlig tilgjengelige postjournalen.

Vurderer stevning

— Det kan fort sees slik Befalets Fellesorganisasjon gjør; som en hevn og gjengjeldelse av at varselet ble sendt, sier Birthe Eriksen.

Befalsorganisasjonene vurderer å stevne Forsvarsdepartementet for å ha røpet varslernes identitet.

— Vi kan ikke leve med at varslere blir hengt ut. Hvis det fortsetter slik, blir det få varslere i Forsvaret. Vi mener det er på sin plass med en beklagelse og en oppreisning til dem som fikk navnene sine kjent i denne saken, sier Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.