Denne plattformen skal til Bergen. Den skal bare reise jorden rundt først.