Rektor: - Svært vondt å høre

Rektor ved Fjell ungdomsskole, Anne-Merete Vabø Haugane, synes det er vondt å høre om hvordan Steffen hadde det gjennom skoletiden.